ส่วนช่วยเหลือ

การยกเลิกคำสั่งซื้อและเงื่อนไข

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ท่านต้องยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดกรุณาแจ้งให้ทางเราทราบโดยเร็วที่สุด โดยทางเรายินดีที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ และดำเนินการขั้นตอนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากได้รับแจ้งก่อนที่พวงหรีดของท่านจะถูกจัดทำแล้วเท่านั้น

หากพวงหรีดของท่าน ได้ถูกจัดทำหรือจัดส่งออกไปแล้ว ทางเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้

ขั้นตอนการแจ้งยกเลิกการสั่งซื้อ

ท่านสามารถทำได้โดยโทรศัพท์แจ้งมายังเราที่หมายเลข 02-538-8667 หรือกรอกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ส่งถึงฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

หมายเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ท่านสามารถดูได้ที่ นโยบายและเงื่อนไขการคืนเงิน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มออนไลน์ และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 1 วันทำการ

สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ