ส่วนช่วยเหลือ

การขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและเงื่อนไข

ท่านสามารถแจ้งความจำนงค์ และกรอกรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ได้ในขั้นตอนชำระเงินบนเว็บไซต์ ซึ่งบริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้ทางเราใคร่ขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบอักษรและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการสูญหายระหว่างการจัดส่งหรือต้องจัดส่งฉบับแก้ไขใหม่อีกครั้ง

เงื่อนไขอื่นๆ

  1. การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ท่านต้องชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าบริการมาแล้วเท่านั้น ทางเราจึงจะสามารถออกให้ได้
  2. สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีหนึ่งใบ ต่อหนึ่งคำสั่งซื้อเท่านั้น
  3. การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ทางเราสามารถจัดส่งให้ได้ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น (อีเมล์, แฟ๊กซ์, ไปรษณีย์)
  4. การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์ สามารถจัดส่งได้ภายในประเทศเท่านั้น
  5. การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์ โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 7 วัน นับจากวันที่ทางเราจัดส่งไปรษณีย์ ทั้งนี้ระยะเวลาการจัดส่งจะขึ้นกับปลายทางการจัดส่งเป็นหลัก
  6. การจัดส่งไฟล์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีทางอีเมล์ ไฟล์ที่แนบจะเป็นไฟล์สกุล .pdf (หากท่านยังไม่มีโปรแกรมเปิดไฟล์สกุล .pdf ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)
  7. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการต่างๆเพิ่มเติม ในกรณีที่ต้องออกและจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีนอกเหนือจากการส่งครั้งแรก อันเนื่องมาจากทางผู้สั่งแจ้งข้อมูลไว้ไม่ถูกต้อง
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มออนไลน์ และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 1 วันทำการ

สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ