ส่วนช่วยเหลือ

นโยบายและเงื่อนไขการคืนเงิน

การคืนเงินนั้นจะใช้ช่องทางเดียวกับที่ท่านทำการชำระเข้ามา หากท่านชำระโดยบัตรเครดิตทางเราก็จะคืนเงินผ่านบัตรเครดิต แต่หากท่านชำระเข้ามาโดยการโอนเงิน ทางเราก็จะคืนโดยการโอนเงินเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้การสั่งซื้อพวงหรีดของท่าน ทางเราถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น หากท่านแจ้งขอยกเลิกคำสั่งซื้อ

การคืนเงินผ่านบัตรเครดิต

การคืนเงินผ่านบัตรเครดิตจะใช้เวลาประมาณ 10-45 วันทำการ ทั้งนี้ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับรอบบิลของท่านและเงื่อนไขของธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตให้กับท่าน

การคืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

การคืนเงินโดยการโอนเงินจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากที่ท่านได้รับการยืนยันการคืนเงินจากทางเราเรียบร้อยแล้ว

นโยบาย ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มออนไลน์ และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 1 วันทำการ

สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ