ไม่มีรายการในรถเข็น
สั่งก่อน 15:00 ส่งได้วันเดียวกัน

วัดที่ทางร้านส่งพวงหรีดได้ใน
จังหวัดพัทลุง

(คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเลือกพวงหรีด)

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

  • วัดถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต
  • วัดถ้ำสุมะโน บ้านนาวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

  • วัดล้อ หมู่ที่ 9 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน
  • วัดลอน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว
  • วัดลานข่อย บ้านลานข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม
  • วัดลานช้าง บ้านกิโลเมตรที่ 42 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
  • วัดลานแซะ หมู่ที่ 1 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน
  • วัดลำกะ บ้านลำกะ หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 Sukati.com - ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้