วัดที่ส่งพวงหรีดได้ใน พังงา

ด้านบน

  • วัดควนกะไหล บ้านกะไหล หมู่ที่ 2 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง
  • วัดคีรีวงก์ บ้านถ้ำทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด
  • วัดโคกสวย บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

  • วัดดอน บ้านดอน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
  • วัดดิตถาราม บ้านท่าอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

  • วัดธัญญเขต บ้านตากแดด หมู่ที่ 1 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา

ด้านบน

ด้านบน

  • วัดบางเตย บ้านบางเตย หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา
  • วัดบางเสียด บ้านบางเสียด หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

  • วัดลำธาร บ้านลำวะ หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ