วัดที่ส่งพวงหรีดได้ใน กระบี่

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดเขาคราม บ้านเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดเขาดิน บ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม
 • วัดเขาต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา
 • วัดเขาพนม บ้านห้วยเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม

ด้านบน

 • วัดคลองขนาน บ้านคลองขนาน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง
 • วัดคลองท่อมใต้ บ้านคลองท่อม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม
 • วัดคลองพน บ้านคลองพน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม
 • วัดคลองแรด บ้านคลองแรด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม
 • วัดคลองสน บ้านคลองสน หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดคลองใหญ่ บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดควนสบาย บ้านตลาดเก่า ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดควนใหม่ บ้านควน หมู่ที่ 4 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม
 • วัดโคกเคี่ยม บ้านห้วยมัด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง
 • วัดโคกแซะ หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา
 • วัดโคกยาง บ้านโคกยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดทรายขาว บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม
 • วัดทับปริก บ้านทับปริก หมู่ที่ 5 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดท่านุ่น บ้านท่านุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
 • วัดทุ่งปรือ บ้านทุ่งปรือ หมู่ที่ 4 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดนทีมุขาราม หมู่ที่ 1 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา
 • วัดในช่อง บ้านในช่อง หมู่ที่ 2 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดในสระ บ้านในสระ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดลำทับ บ้านลำทับ หมู่ที่ 5 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ

ด้านบน

 • วัดสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา
 • วัดสุวรรณธาราราม บ้านสองแพรก หมู่ที่ 9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดไสไทย บ้านไสไทย หมู่ที่ 4 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่

ด้านบน

 • วัดหนองจิก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่
 • วัดห้วยคราม บ้านห้วยคราม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง
 • วัดห้วยโต้ บ้านห้วยโต้ หมู่ที่ 4 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่
สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ