วัดที่ส่งพวงหรีดได้ใน ตราด

ด้านบน

 • วัดกลาง บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด
 • วัดเกาะลอย บ้านเกาะลอย หมู่ที่ 3 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดคลองขุด บ้านคลองขุด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด
 • วัดคลองเพชร บ้านคลองเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
 • วัดคลองหลอด บ้านคลองหลอด หมู่ที่ 9 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
 • วัดคลองใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง
 • วัดคลองใหญ่ บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ
 • วัดคลองแอ่ง บ้านคลองแอ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
 • วัดคิรีวิหาร บ้านท่าเลื่อน หมู่ที่ 5 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด
 • วัดโคก บ้านโคก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด

ด้านบน

 • วัดฆ้อ บ้านฆ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดชากกลาง บ้านชากกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง
 • วัดช้างทูน บ้านช้างทูน หมู่ที่ 2 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่
 • วัดชำราก บ้านชำราก หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด

ด้านบน

 • วัดดินแดง บ้านดินแดง หมู่ที่ 4 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง

ด้านบน

 • วัดตะกาง บ้านตะกาง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด
 • วัดตากแว้ง บ้านตากแว้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
 • วัดตางาม บ้านตางาม หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดนนทรีย์ บ้านนนทรีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่
 • วัดน้ำเชี่ยว บ้านน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ
 • วัดนิโรธภาวนา บ้านตาละวาย หมู่ที่ 8 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
 • วัดเนินทราย บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด
 • วัดเนินยาง บ้านเนินยาง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด

ด้านบน

 • วัดบ่อพลอย บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
 • วัดบ่อไร่ บ้านบ่อไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
 • วัดบางกระดาน บ้านบางกระดาน หมู่ที่ 4 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ
 • วัดบางปรือ บ้านบางปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด
 • วัดบางปิดบน บ้านบางปิดบน หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ
 • วัดบางปิดล่าง บ้านบางปิดล่าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ
 • วัดบำโรณ บ้านบำโรณ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง
 • วัดบุปผาราม บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดพนมพริก บ้านพนมพริก หมู่ที่ 3 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดละมีบ บ้านละมีบ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง
 • วัดลำดวน บ้านเกาะกันเกรา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด
 • วัดลำภูราย บ้านลำภูราย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดสลัก บ้านสลัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง
 • วัดสวนใน บ้านสวนใน หมู่ที่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
 • วัดสะพานหิน บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด
 • วัดสุวรรณมงคล บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด
 • วัดสูงเนิน บ้านเนินสูง หมู่ที่ 4 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด
 • วัดเสนาณรงค์(ตก) บ้านตกณรงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
 • วัดแสนตุ้ง บ้านตรอกตระแคง หมู่ที่ 5 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง
 • วัดแสนสุข บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง

ด้านบน

 • วัดหนองคันทรง บ้านหนองคันทรง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด
 • วัดหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
 • วัดหนองแฟบ บ้านหนองแฟบ หมู่ที่ 3 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่
 • วัดหนองรี บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด
 • วัดหนองเสม็ด บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด
 • วัดหนองโสน บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด
 • วัดห้วงน้ำขาว บ้านห้วงน้ำขาว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด
 • วัดห้วงพัฒนา บ้านห้วงพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง
 • วัดแหลมกลัด บ้านแหลมกลัด หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด
 • วัดแหลมงอบ บ้านแหลมงอบ หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ
 • วัดแหลมมะขาม บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ
 • วัดแหลมหิน บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด
 • วัดแหลมอวน บ้านแหลมอวน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ
 • วัดใหม่โพธาราม บ้านด่านชุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่

ด้านบน

 • วัดอ่างกระป่อง บ้านอ่างกระป่อง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง
 • วัดอ่าวช่อ บ้านอ่าวช่อ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด
 • วัดอ่าวใหญ่ บ้านอ่าวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด
สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ