วัดที่ส่งพวงหรีดได้ใน กำแพงเพชร

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดช่องลม บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ
 • วัดชัยพฤกษ์ บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 • วัดชัยภูมิ บ้านหนองปิ้งไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 • วัดชุมนาก บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา
 • วัดโชคชัยพัฒนา บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดฟากทุ่ง บ้านฟากทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดวชิราราม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง
 • วัดวังเจ้า บ้านวังเจ้า หมู่ที่ 6 ตำบลโกสัมพี อำเภอกิ่ง อ.โกสัมพีนคร
 • วัดวังเฉลียง บ้านวังเฉลียง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย
 • วัดวังตะเคียน บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 • วัดวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 • วัดวังน้ำแดง บ้านวังน้ำแดง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
 • วัดวังน้ำสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง
 • วัดวังโบสถ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 • วัดวังประดา หมู่ที่ 12 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 • วัดวังพระธาตุ บ้านวังพระธาตุ หมู่ที่ 17 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 • วัดวังเพชร บ้านวังเพชร หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 • วัดวังไม้แดง บ้านวังไม้แดง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย
 • วัดวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 • วัดวังหันน้ำดึง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง
 • วัดวังอ้อ บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ