วัดที่ส่งพวงหรีดได้ใน อุตรดิตถ์

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดคลองกล้วย บ้านคลองกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย
 • วัดคลองกะพั้ว บ้านคลองกะพั้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย
 • วัดคลองนาพง บ้านคลองนาพง หมู่ที่ 7 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดคลองโพธิ์ บ้านเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดคลองละมุง บ้านคลองละมุง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย
 • วัดคลองละวาน บ้านคลองละวาน หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
 • วัดคลึงคราช บ้านเด่นสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน
 • วัดคีรีวงกฎ บ้านวังปรากฎ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
 • วัดคีรีวงกต บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 2 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย
 • วัดคุ้งตะเภา บ้านคุ้งตะเภา หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดคุ้งยาง บ้านคุ้งยาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดคุ้งวารี บ้านคุ้งวารี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ด้านบน

 • วัดงิ้วงาม บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 5 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดช่องลม บ้านช่องลม หมู่ที่ 2 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดชายเขา บ้านชายเขา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดชำตก บ้านชำตก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
 • วัดชำทอง บ้านชำทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
 • วัดชำสอง บ้านชำสอง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
 • วัดชำหนึ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
 • วัดไชยจุมพล บ้านไชยจุมพล หมู่ที่ 2 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
 • วัดไชยมงคล บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน

ด้านบน

 • วัดดงช้างดี หมู่ที่ 3 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดดงสระแก้ว บ้านดงสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล
 • วัดดอกไม้ บ้านท่ามะเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
 • วัดดอนแก้ว บ้านนอกด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
 • วัดดอนค่า บ้านต้นงั่ว หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
 • วัดดอนไชย บ้านตุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
 • วัดดอนมูลน้ำลอก บ้านน้ำลอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
 • วัดดอนสัก บ้านนาฮี หมู่ที่ 3 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
 • วัดดอยแก้ว บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
 • วัดดอยแก้ว บ้านทุ่งแสนตอ หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดดอยท่าเสา บ้านท่าเสา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดดอยมูล บ้านน้ำท่วม หมู่ที่ 2 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
 • วัดดอยสวรรค์ บ้านเขาไก่เขี่ย หมู่ที่ 1 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
 • วัดด่านนาขาม บ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดด่านแม่คำมัน บ้านด่านแม่คำมัน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล
 • วัดเด่นกระต่าย บ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย
 • วัดเด่นด่าน บ้านเด่นด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ด้านบน

 • วัดเต่าไห บ้านเต่าไห หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดนาทะเล บ้านนาทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
 • วัดนานกกก บ้านนานกกก หมู่ที่ 3 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล
 • วัดนาน้อย บ้านนาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดนาป่าคาย บ้านนาป่าคาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
 • วัดนาโป่ง บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดนายาง บ้านนายาง หมู่ที่ 4 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย
 • วัดนาลับแลง บ้านนาลับแลง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
 • วัดนาอิซาง บ้านนาอิซาง หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย
 • วัดนาอิน บ้านนาอิน หมู่ที่ 5 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย
 • วัดน้ำพี้ บ้านน้ำพี้ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน
 • วัดน้ำริดใต้ บ้านน้ำริด หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดน้ำริดเหนือ บ้านน้ำริด หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดน้ำใส บ้านน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
 • วัดน้ำหมีน้อยสามัคคี บ้านน้ำหมีน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
 • วัดเนินโพธิ์ บ้านซ่าน หมู่ที่ 6 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดแนวคีรี บ้านม่อนดินแดง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดประชาธรรม บ้านด่าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดประชาศรัทธาธรรม บ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
 • วัดปากฝาง บ้านปากฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดป่ากล้วย บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดป่ากะพี้ บ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
 • วัดปางต้นผึ้ง บ้านปางต้นผึ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดปางวุ้น บ้านปางวุ้น หมู่ที่ 14 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
 • วัดปางหมิ่น บ้านปางหมิ่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
 • วัดป่าเซ่า บ้านป่าเซ่า หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดป่าแต้ว หมู่ที่ 4 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย
 • วัดป่ายาง บ้านป่ายาง ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล
 • วัดป่าสักเรไร บ้านหัวหาด หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ด้านบน

 • วัดผักขวง บ้านผักขวง หมู่ที่ 2 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
 • วัดผักราก บ้านฟากท่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
 • วัดผาจักร บ้านผาจักร หมู่ที่ 8 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดผาจุก บ้านผาจุก หมู่ที่ 5 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดไผ่ล้อม บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล
 • วัดไผ่ล้อม บ้านท่าอิฐล่า ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดไผ่ลูกช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน
 • วัดไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดฟากบึง บ้านฟากบึง หมู่ที่ 4 ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดยางจุ้ม บ้านยางจุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดยางโทน บ้านยางโทน หมู่ที่ 4 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดวงษ์สวรรค์สุทธาวาส บ้านเต่าไหเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
 • วัดวังกะพี้ บ้านวังกะพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดวังขอน บ้านวังขอน หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดวังดิน บ้านวังดิน หมู่ที่ 1 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดวังแดง บ้านวังแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดวังแดง บ้านวังแดง หมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
 • วัดวังแดงสอง บ้านวังแดง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
 • วัดวังตอ บ้านวังตอ หมู่ที่ 7 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย
 • วัดวังตะเคียน บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
 • วัดวังเบน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
 • วัดวังปรากฏ บ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
 • วัดวังโป่ง บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
 • วัดวังโป่ง บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดวังผักรุง บ้านวังผักรุง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย
 • วัดวังพะเนียด บ้านวังพะเนียด หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
 • วัดวังสะโม บ้านวังสะโม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย
 • วัดวังสัมโม บ้านวังสัมโม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย
 • วัดวังหมู บ้านวังหมู หมู่ที่ 4 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดอรัญญิการาม บ้านหนองคำฮ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • วัดเอกา บ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย
สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ