วัดที่ส่งพวงหรีดได้ใน สุโขทัย

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

  • วัดฉิมพลี หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง
  • วัดฉุน บ้านคลองด่าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย

ด้านบน

ด้านบน

  • วัดโซกเป็ด บ้านโซกเป็ด หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

  • วัดยางซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย
  • วัดยางเอน บ้านยางเอน หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

  • วัดลัดทรายมูล หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย
  • วัดลานกระบือ บ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย
  • วัดลานหอย หมู่ที่ 1 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย
  • วัดลาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ