ไม่มีรายการในรถเข็น
สั่งก่อน 15:00 ส่งได้วันเดียวกัน

วัดที่ทางร้านส่งพวงหรีดได้ใน
จังหวัดพิจิตร

(คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเลือกพวงหรีด)

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดขนุน บ้านขนุน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร
 • วัดขวาง บ้านวัดขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล
 • วัดเขตมงคล บ้านวังทรายพูน หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน
 • วัดเขาขมิ้น บ้านเขาขมิ้น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน
 • วัดเขาเขต หมู่ที่ 11 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน
 • วัดเขาดิน หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
 • วัดเขาทราย หมู่ที่ 10 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ
 • วัดเขาพนมกาว บ้านเขาพนมกาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน
 • วัดเขาพนมพา บ้านเขาพนมพา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน
 • วัดเขาพระ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร
 • วัดเขารูปช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร
 • วัดเขาโล้น หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ
 • วัดเขาหม้อสามัคคี บ้านเขาหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ
 • วัดเขื่อน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดฆะมัง หมู่ที่ 2 ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร

ด้านบน

 • วัดงิ้วราย บ้านงิ้วราย หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดถ้ำคะนอง บ้านถ้ำคะนอง หมู่ที่ 4 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก
 • วัดถ้ำชาละวัน บ้านดงชาละวัน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
 • วัดเถรน้อย บ้านท่าบัวทอง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 Sukati.com - ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้