ไม่มีรายการในรถเข็น
สั่งก่อน 15:00 ส่งได้วันเดียวกัน
ประกาศ
 • ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงพัฒนาระบบการชำระด้วยบัตรเครดิตชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ มีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถชำระผ่านช่องทางบัตรเครดิตได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ทางร้านสุคติขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
 • เรียนลูกค้าทุกท่าน ร้านสุคติ หยุดทำการในวันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 67 นี้ เนื่องจากมีกิจกรรมประจำปีของบริษัท การติดต่อเจ้าหน้าที่อาจล่าช้า แต่ท่านยังสามารถทำรายการผ่านหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ได้ค่ะ และจะเปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 67 ติดต่อสอบถาม รบกวนแจ้งข้อมูลทางไลน์ @sukati และเจ้าหน้าที่จะรีบตรวจสอบและติดต่อกลับให้เร็วที่สุดค่ะ

วัดที่ทางร้านส่งพวงหรีดได้ใน
จังหวัดพะเยา

(คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเลือกพวงหรีด)

ด้านบน

 • วัดกองแล บ้านกองแล หมู่ที่ 6 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้
 • วัดกาดถี บ้านกาดถี หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
 • วัดกำแพงหิน บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดกิ่วแก้ว บ้านกิ่วแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
 • วัดกู่ผางลาง บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
 • วัดเกษตรสุข บ้านเกษตรสุข หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดเกษศรี บ้านร้อง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว
 • วัดเก้าเงา บ้านเก้าเงา หมู่ที่ 15 ตำบลงิม อำเภอปง

ด้านบน

 • วัดขุนต๊ำ บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดงิ้วหงก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้

ด้านบน

 • วัดจำไก่ บ้านจำไก่ หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
 • วัดจำไก่ บ้านใหม่ดอนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
 • วัดจำปาหลวง บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้
 • วัดจุนหลวง บ้านจุนหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลจุน อำเภอจุน
 • วัดเจดีย์งาม บ้านเจดีย์งาม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดดงบุญนาค บ้านดงบุญนาค หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ
 • วัดดงพพระเจ้า บ้านแม่กาไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดดงสุวรรณ บ้านสันป่าจี้ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้
 • วัดดงอินตา บ้านดงอินตา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ
 • วัดดอกบัว บ้านดอกบัว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดดอกบัว บ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดดอนแก้ว บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลออย อำเภอปง
 • วัดดอนแก้ว บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลนาปรัง อำเภอปง
 • วัดดอนเงิน บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลออย อำเภอปง
 • วัดดอนไชย บ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ที่ 3 ตำบลออย อำเภอปง
 • วัดดอนไชย บ้านดอนไชย หมู่ที่ 14 ตำบลจุน อำเภอจุน
 • วัดดอนไชย บ้านดอนไชย หมู่ที่ 4 ตำบลงิม อำเภอปง
 • วัดดอนไชย บ้านสันดอนงาม หมู่ที่ 9 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้
 • วัดดอนตัน บ้านค่าบน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้
 • วัดดอนมูล บ้านดอนมูล หมู่ที่ 5 ตำบลจุน อำเภอจุน
 • วัดดอนมูล บ้านดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดดอนมูล บ้านดอนมูล หมู่ที่ 16 ตำบลปง อำเภอปง
 • วัดดอนเหล็ก บ้านดอนเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้
 • วัดดอยกู่ไก่แก้ว (ดอยกู่ไก่) บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
 • วัดดอยหลวง บ้านต๊ำกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดดาวเรือง บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดดู่ บ้านดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลปง อำเภอปง

ด้านบน

 • วัดต้นต้อง บ้านปิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้
 • วัดต๋อมกลาง บ้านต๋อมกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดต๋อมดง บ้านต๋อมดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดต๋อมใต้ บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดต้าพัฒนาราม บ้านต้า หมู่ที่ 18 ตำบลงิม อำเภอปง
 • วัดตาลถ้อย บ้านแม่จว้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ
 • วัดต๊ำกลาง บ้านต๊ำกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดต๊ำดอนมูล บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดต๊ำนกกก บ้านต๊ำนกกก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดต๊ำน้ำล้อม บ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดต๊ำป่าลาน บ้านต๊ำป่าลาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดต๊ำพระแล บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดต๊ำม่อน (ต๊ำบ่อน) บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดต๊ำเหล่า บ้านต๊ำเหล่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดตุ่นกลาง บ้านตุ่นกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดตุ่นใต้ บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดทัศนาราม บ้านกองแล หมู่ที่ 4 ตำบลปง อำเภอปง
 • วัดท่ากลอง บ้านท่ากลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดท่าจำปี บ้านท่าจำปี หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดท่าร้อง บ้านท่าร้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว
 • วัดทุ่งกาไชย บ้านทุ่งกาไชย หมู่ที่ 6 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้
 • วัดทุ่งกิ่ว บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดทุ่งต้นศรี บ้านทุ่งต้นศรี หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้
 • วัดทุ่งแต บ้านทุ่งแต หมู่ที่ 1 ตำบลงิม อำเภอปง
 • วัดทุ่งรวงทอง บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
 • วัดทุ่งหลวง บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้
 • วัดทุ่มท่า บ้านตุ้มท่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดเทพวราราม บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้
 • วัดแท่นคำ บ้านบ้านใหม่แท่นคำ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดบ่อแฮ้ว บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดบ้านงิ้ว บ้านบ้านงิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดบ้านซ่อน บ้านซ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดบ้านโซ้ บ้านบ้านโซ้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดบ้านตุ่น บ้านตุ่น หมู่ที่ 14 ตำบลงิม อำเภอปง
 • วัดบ้านทุ่ง บ้านบ้านทุ่งวัดใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้
 • วัดบ้านธาตุ บ้านบ้านธาตุสันติธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน
 • วัดบ้านบัว บ้านบ้านบัว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดบ้านโป่ง บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดบ้านแม่ปืม บ้านแม่ปืม หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดบ้านไร่ บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดบ้านลอ บ้านลอ หมู่ที่ 1 ตำบลลอ อำเภอจุน
 • วัดบ้านเลี้ยว บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 10 ตำบลงิม อำเภอปง
 • วัดบ้านหลวง บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลออย อำเภอปง
 • วัดบ้านเหยี่ยน บ้านเหยี่ยน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดบ้านแฮะ บ้านแฮะ หมู่ที่ 11 ตำบลงิม อำเภอปง
 • วัดบุญเกิด บ้านห้วยกั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน
 • วัดบุญเกิด บ้านบุญเกิด หมู่ที่ 4 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้
 • วัดบุญงาม บ้านจำไก่ หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
 • วัดบุญชุม บ้านห้วยต้นตุ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้
 • วัดบุญยืน บ้านชุมชนวัดบุญยืน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดบุญยืน บ้านบุญยืน หมู่ที่ 2 ตำบลนาปรัง อำเภอปง
 • วัดบุญโยง บ้านแม่ต๋ำบุญโยง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดบุญโยชน์ บ้านบุญโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้
 • วัดบุญเรือง บ้านสันป่าหมากใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้
 • วัดบุญเรือง บ้านหัวขัว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
 • วัดบุญเรือง บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลปง อำเภอปง
 • วัดบุญเรือง บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดบุญฮอม บ้านสันป่าหนาด หมู่ที่ 8 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้
 • วัดแบ่ง บ้านแบ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลงิม อำเภอปง

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดภูเงิน บ้านภูเงิน หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดภูมินทร์ บ้านชุมชนวัดภูมินทร์ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดร่องเข็ม บ้านร่องเข็ม หมู่ที่ 6 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดร่องคำ บ้านร่องคำหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดร่องคือ บ้านร่องคือ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดร่องชมภู บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 7 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
 • วัดร่องดู่ บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลจุน อำเภอจุน
 • วัดร่องปอ บ้านร่องปอ หมู่ที่ 14 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว
 • วัดร่องป่าเปา บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดร่องไผ่ บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดร่องแมด บ้านร่องแมด หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
 • วัดร่องย้าง บ้านร่องย้าง หมู่ที่ 3 ตำบลลอ อำเภอจุน
 • วัดร่องห้า บ้านร่องห้า หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดร่องห้าธรรมาราม บ้านร่องห้า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดร่องไฮ บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดร่องไฮ บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดรัตนคูหาวนาราม บ้านถ้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้
 • วัดรัตนวนาราม บ้านร่องจ้อง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดราชคฤห์ บ้านชุมชนวัดราชคฤห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
 • วัดราษฎร์บำรุง บ้านบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้

ด้านบน

 • วัดลี บ้านชุมชนวัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา

ด้านบน

 • วัดวังบง บ้านวังบง หมู่ที่ 7 ตำบลควร อำเภอปง

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 Sukati.com - ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้