ส่วนช่วยเหลือ

เงื่อนไขการจัดส่งตามสถานที่ต่างๆ

  1. ทางเราดำเนินการจัดและจัดส่งพวงหรีด ตามลำดับการสั่งซื้อที่ทางเราได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการมาแล้วเท่านั้น
  2. ในบางโอกาส ทางเจ้าของงานหรือทางฌาปณสถานอาจมีการย้ายสถานที่ประกอบงานฌาปณกิจ (เช่น ย้ายศาลา) หรือไปประกอบพิธีทางศาสนาเฉพาะอื่นๆ (เช่น พิธีรดน้ำศพ ฯลฯ) โดยมิได้แจ้งอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ทางเราถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งพวงหรีดของท่าน
  3. ตำแหน่งการตั้ง การวาง การจัดเก็บ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายพวงหรีดของท่านนั้น อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบและดุลยพินิจของเจ้าของงาน, เจ้าภาพ หรือเจ้าหน้าที่ประจำฌาปณสถานนั้นๆ
รายละเอียดการจัดส่ง
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มออนไลน์ และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 1 วันทำการ

สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ