ไม่มีรายการในรถเข็น
สั่งก่อน 15:00 ส่งได้วันเดียวกัน

เงื่อนไขการจัดส่งตามสถานที่ต่างๆ

  1. ในบางโอกาสทางเจ้าของงานหรือทางฌาปณสถานอาจมีการย้ายสถานที่ประกอบงานฌาปณกิจ (เช่น ย้ายศาลา) หรือไปประกอบพิธีทางศาสนาเฉพาะอื่นๆ (เช่น พิธีรดน้ำศพ ฯลฯ) โดยมิได้แจ้งอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ทางเราถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งพวงหรีดของท่าน
  2. ตำแหน่งการตั้ง การวาง การจัดเก็บ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายพวงหรีดของท่านนั้น อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบและดุลยพินิจของเจ้าของงาน เจ้าภาพ หรือเจ้าหน้าที่ประจำฌาปณสถานนั้นๆ
รายละเอียดการจัดส่ง
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มออนไลน์
โทร 02-538-8667 (9:00-18:00 จ.-ส.)
LINE: @sukati
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 Sukati.com - ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้