ส่วนช่วยเหลือ

คำแนะนำในการค้นหาข้อมูล

เราทำทุกอย่างให้ง่ายสำหรับท่านในการค้นหาสิ่งที่ต้องการ แต่ท่านสามารถลองทำตามคำแนะนำนี้ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการค้นหาข้อมูลที่ดีกว่า

ระบบค้นหาข้อมูลของเราทำงานอย่างไร?

เราใช้คำที่ท่านพิมพ์เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการค้นหาสำหรับการค้นหาแรกสุด และจะมีการค้นหาคำอื่นที่คล้ายคลึงกัน ระบบค้นหาของเราจะสืบค้นข้อมูลจาก ชื่อสินค้า รหัสสินค้า และ สถานที่ตั้งฌาปณสถาน

เมื่อระบุคำในการค้นหาหลากหลายคำ เรายอมรับว่าการค้นหาอาจจะไม่ได้รวมไปถึงทุกคำที่ท่านพิมพ์

เงื่อนไขในการค้นหา

สั้นและเฉพาะเจาะจง พิมพ์เพียงแค่ 2-3 คำในการค้นหา มิฉะนั้นผลการค้นหาจะใช้เวลานานและให้ผลลัพธ์ที่มากมาย การระบุเงื่อนไขในการค้นหาจะช่วยจำกัดขอบเขตของผลลัพธ์ให้แคบลง

หากท่านระบุชื่อรหัสพวงหรีด 6 หลัก หรือชื่อพวงหรีดในช่องค้นหา ท่านจะพบหน้ารายละเอียดพวงหรีดที่ท่านต้องการได้ในทันที

ถ้าท่านระบุสถานที่ในช่องค้นหา เช่น วัด ตำบล ท่านจะพบรายละเอียดสถานที่นั้นในทันที

อนึ่ง ท่านยังไม่สามารถพบข้อมูลที่ต้องการ หรือถ้าหากพบว่าระบบของเรามีข้อผิดพลาดในการค้นหาเกิดขึ้น ขอความกรุณา แจ้งให้เราทราบ ด้วยค่ะ

บริการสมาชิก
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มออนไลน์ และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 1 วันทำการ

สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ