ส่วนช่วยเหลือ

Verified by VISA และ MasterCard SecureCode คืออะไร?

Verified by VISA และ MasterCard SecureCode เป็นบริการที่ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ บริษัท VISA International / บริษัท MasterCard International พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิต

ท่านสามารถซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ด้วยความมั่นใจพร้อมกับความเป็นส่วนบุคคล โดยการใช้รหัสผ่าน (Password) และ ข้อความยืนยันส่วนบุคคล (Personal Assurance Message: PAM) แล้วแต่ว่าท่านใชับัตรประเภทวีซ่า ก็จะเป็นระบบของ Verified by VISA แต่หากท่านใช้บัตรประเภทมาสเตอร์การ์ด ก็จะเป็นระบบของ MasterCard SecureCode  เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้า E-Commerce ที่ลงทะเบียนกับ VISA / MasterCard อย่างถูกต้อง

ทันทีที่ท่านลงทะเบียนกับ Verified by VISA / MasterCard SecureCode จะไม่มีใครสามารถใช้หมายเลขบัตรของท่านเพื่อการใช้จ่ายออนไลน์ได้ หากไม่มีรหัสผ่านและข้อความยืนยันส่วนบุคคล

หากท่านถือบัตรประเภทวีซ่าการ์ด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Verified by Visa program และสามารถสมัครใช้บริการ Verified by Visa ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่นี่

หากท่านถือบัตรประเภทมาสเตอร์การ์ด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
MasterCard SecureCode page สามารถสมัครใช้บริการ MasterCard SecureCode ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่นี่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มออนไลน์ และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 1 วันทำการ

สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ