ส่วนช่วยเหลือ

นโยบายการเปลี่ยนพวงหรีด

การเปลี่ยนพวงหรีดจะทำได้ก็ต่อเมื่อ พวงหรีดเดิมของท่านนั้นยังไม่ได้จัดทำแล้วเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถทำได้โดยโทรศัพท์แจ้งมายังเราที่หมายเลข 02-538-8667 หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ส่งถึงฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ในช่วงเวลาทำการ

โดยหากท่านเปลี่ยนเป็นพวงหรีดใหม่ที่แพงกว่าพวงเดิม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมตามมูลค่าส่วนต่างของราคาบนหน้าเว็บไซต์

แต่หากพวงหรีดที่ท่านขอเปลี่ยนเป็นพวงที่ถูกกว่าพวงเดิม ทางเราจะคืนเงินให้ตามมูลค่าส่วนต่างของราคาบนหน้าเว็บไซต์ ท่านสามารถดูได้ที่ นโยบายและเงื่อนไขการคืนเงิน

นโยบาย ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มออนไลน์ และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 1 วันทำการ

สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ