วัดที่ส่งพวงหรีดได้ใน พัทลุง

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

  • วัดต้นไทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง
  • วัดตะแพน หมู่ที่ 2 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต
  • วัดตำนาน หมู่ที่ 8 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง
  • วัดเตาปูน หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง
  • วัดแตระ หมู่ที่ 6 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ