วัดที่ส่งพวงหรีดได้ใน พิษณุโลก

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดงิ้วงาม หมู่ที่ 9 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดซำรัง บ้านซำรัง หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
 • วัดซำรู้ บ้านซำรู้ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย
 • วัดซำหวาย บ้านซำหวาย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง
 • วัดเซิงหวาย บ้านเชิงหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม

ด้านบน

 • วัดเณรน้อย บ้านบึงพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง

ด้านบน

 • วัดดงกระบาก บ้านดงกระบาก หมู่ที่ 6 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์
 • วัดดงกวาง บ้านดงกวาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
 • วัดดงโคกขาม บ้านดงโคกขาม หมู่ที่ 2 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
 • วัดดงจันทร์ บ้านดงจันทร์ หมู่ที่ 10 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
 • วัดดงแตง บ้านดงแตง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง
 • วัดดงประคำ บ้านคลองตก หมู่ที่ 2 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม
 • วัดดงพยอม บ้านดงพยอม หมู่ที่ 11 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม
 • วัดดงพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
 • วัดดงยาง บ้านดงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ
 • วัดดงหนองอ้อ บ้านดง หมู่ที่ 4 ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ
 • วัดดงหมี บ้านดงหมี หมู่ที่ 7 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม
 • วัดดอนทอง บ้านดอนทอง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • วัดดอนอภัย บ้านหนองตาเขียว หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ
 • วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม บ้านกร่าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก

ด้านบน

 • วัดต้นม่วง บ้านกกม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย
 • วัดตลุกเทียม บ้านตลุกเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม
 • วัดตะโก บ้านมะขามสงู หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • วัดตะเคียนเตี้ย บ้านหนองกระบาก หมู่ที่ 5 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
 • วัดตะเคียนทองพุทธาราม บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย
 • วัดตะแบกงาม บ้านตะแบกงาม หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ
 • วัดตะโม่ บ้านตะโม่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
 • วัดตาปะขาวหาย บ้านตาปะขาวหาย หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • วัดตายม บ้านตายม หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม
 • วัดตาลโพลง บ้านบุใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม
 • วัดตาลสุวรรณ บ้านตาลสุวรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • วัดตูม บ้านวังตาล หมู่ที่ 1 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • วัดเต็งสำนัก บ้านเต็งสำนัก หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • วัดแตน บ้านวัดแตน หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดประชาราม บ้านเต็งประดา หมู่ที่ 8 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม
 • วัดประชาสามัคคี บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
 • วัดประสาทศรัทธา บ้านย่านยาว หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม
 • วัดปรือกระเทียม บ้านปรือกระเทียม หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
 • วัดปลวกง่าม บ้านปลวกง่าม หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
 • วัดปลักแรด บ้านปลักแรด หมู่ที่ 5 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
 • วัดปอยศรัทธาธรรม บ้านปอย หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
 • วัดปากคลอง บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม
 • วัดปากดง บ้านใหม่เจริญผล หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
 • วัดปากดอน บ้านปากดอน หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • วัดปากพิง(ตะวันออก) บ้านปากพิงตะวันออก หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • วัดปากพิงตะวันตก บ้านปากพิง หมู่ที่ 11 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • วัดปากยาง บ้านปากยาง หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
 • วัดปากห้วย บ้านพุ่มมะลิ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • วัดป่าคาย บ้านป่าคาย หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย
 • วัดป่าคาย หมู่ที่ 7 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง
 • วัดป่าซ่าน บ้านป่าซ่าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย
 • วัดป่าธารทอง บ้านทุ่งอ้ายโห้ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
 • วัดป่ารวก บ้านป่ารวก หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
 • วัดป่าเลไลยก์ บ้านกร่าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • วัดป่าวิโมกข์ บ้านหนองน้ำสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
 • วัดป่าสัก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
 • วัดป่าสัก บ้านบึงถัง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • วัดป่าสัก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 8 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม
 • วัดป่าสัก บ้านตูม หมู่ที่ 2 ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • วัดโป่งกะเฌอ บ้านโป่งกะเฌอ หมู่ที่ 5 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย
 • วัดโป่งหม้อข้าว บ้านโป่งหม้อข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

 • วัดยาง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • วัดยางโกลน บ้านยางโกลน หมู่ที่ 3 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย
 • วัดยางวนาราม บ้านยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์
 • วัดยางเอน บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • วัดย่านขาด บ้านย่านขาด หมู่ที่ 9 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม
 • วัดย่านยาว บ้านย่านยาว หมู่ที่ 4 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม
 • วัดย่านยาว บ้านย่านยาว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม
 • วัดย่านใหญ่ บ้านย่านใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

ด้านบน

สินค้าในรถเข็น
ไม่มีรายการในรถเข็นค่ะ